Banner4 Banner3 Banner2 Banner1

AS Båtsfjordbruket

Kjøp og salg av alle fiskeslag, krabbe og biprodukter. Fiskemottaket har filetproduksjon ca 240 dager i året.

AS Båtsfjordbruket

Kontaktperson: Frank Kristiansen
Besøksadresse: Strandvegen 7
Adresse: Pb C, 9991 Båtsfjord
Telefon: 789 85 080/Mob 948 85 000
E-post: post@batsfjordbruket.no
Hjemmeside: www.batsfjordbruket.no


Båtsfjordbruket driver kjøp og salg av alle fiskeslag, krabbe og biprodukter. Fiskemottaket har filetproduksjon ca 240 dager i året og har i tillegg mottaksavdelinger i Vardø og Vadsø. Båtsfjorbruket er medlem av merkevareforeningen Varanger.