Banner4 Banner3 Banner2 Banner1

Bygg- og Industriservice AS

Din komplette bygningsentreprenør i Finnmark

Kontaktperson: Daglig leder Hans Marius Nordberg
Besøksadresse: Nesseveien 11A
Adresse: Nesseveien 11A, 9990 Båtsfjord
Telefon: 789 49 000/+47 458 057 17
E-post: hans.marius@bise.no
Hjemmeside: bise.no

 

Prosjekter
Vi utfører både bolig-, nærings- og offentlige bygg, og har erfaring med prosjektgjennomføring av de fleste typer entrepriser.

I prosjektene kan vi bidra aktivt i prosjektutvikling og prosjektering for å finne gode og kostnadseffektive løsninger. Vi kan bidra ved utarbeiding av planskisser, 3D tegninger med mer. Til slutt står vi for produksjon av bygget.

Porter og automatikkdører
Bygg og Industriservice har lang erfaring med porter og automatikkdører. Dette gjelder store og små garasjeporter, hurtigporter for industrilokaler og automatikkdører for næringsbygg.  Vi har egne ansatte som er spesialisert på dette, og vi inngår i tillegg serviceavtaler på våre leveranser.