Banner4 Banner3 Banner2 Banner1

Digforsk AS, avd.Båtsfjord

Digitalisering av arkiv og samlinger

Kontaktperson: Daglig leder Tone Andersen
Besøksadresse: Nordskogveien 1
Adresse: Nordskogveien 1, 9990 Båtsfjord
Telefon: 789 83 317 / +47 970 72 651
E-post: tone.andersen@digforsk.no
Hjemmeside:digforsk

 

DigForsk AS er et nasjonalt senter for digitalisering av arkiv og samlinger som har relevans for forskning, utdanning og formidling.

Vi tilbyr:

RegistreringVi har erfaring med ulike typer kildemateriale, for eksempel
Bøker
Dokumenter
Fotografier
Arkivkort
Originalteksten kan være håndskrevet eller maskinskrevet.

Skanning
DigForsk tilbyr skanning av historiske dokumenter og fotografier.

Digitalisering av lydbånd           
DigForsk tilbyr arbeidskraft til digitalisering av lydbånd, samt indeksering ved gjennomlytting av lydfiler.