Banner4 Banner3 Banner2 Banner1

Graveservice AS

Maskinentreprenør

Kontaktperson: Daglig leder Trond Are Eriksen
Besøksadresse: Fjordveien 21
Adresse: Postboks 293, 9991 Båtsfjord
Trond Are mobil: 957 91 260
Bjørn Ove mobil: 957 91 263
E-post: firmapost@graveserviceas.no
Hjemmeside: www.graveserviceas.no

 

Vi utfører:
- VA anlegg/kommunaltekniske anlegg
- Tomteutgraving
- Masselevering/transport
- Transport/containerutleie
- Riving/avfallshåndtering
- Vinter/sommervedlikehold