Banner4 Banner3 Banner2 Banner1

Næringsavdeling for Båtsfjord kommune

Har du en god forretningsidè og trenger hjelp for å komme i gang?  Kontakt oss for hjelp.

Vi ønsker å være en lokal næringsutvikler og har en avtale med Båtsfjord kommune om slikt ansvar og arbeidsoppgaver. Linken næringshage er Båtsfjord kommunes egen næringsavdeling fram til 2016.
Har du behov for etablererveiledning eller spørsmål i forhold til kommunens næringsfond så kan dere kontakt oss.

Bakgrunn
I 2007 fikk Båtsfjord kommune status som omstillingskommune. I denne 5 års perioden fungerte Linken Næringshage som næringsavdeling for Båtsfjord kommune, i tillegg som administrasjon for omstillingsfondet. Næringsavdelingsavtalen ga nyetablerere 2 timers gratis veiledning og denne avtalen videreføres til 2016.

Etablererveiledning
Har du en god forretningside og trenger hjelp til å komme i gang så kan du kontakte oss for hjelp.

Båtsfjord kommunale næringsfond
Næringsfondet skal benyttes til å fremme etablering av ny næringsvirksomhet og ny kompetanseutvikling i bedriftene, samt styrke det lokale næringsutviklingsarbeidet. Fondet skal stimulere til å skape lønnsomme og varige arbeidsplasser i kommunen.

Båtsfjord kommunale fiskerifond
Fiskerifondet skal bidra til styrking og utvikling av fiskeflåten i Båtsfjord og bidra til økt interesse for fiskeyrket. Fondet er utlukkende et lånefond og tilsagn kan bare gis til personer/bedrifter som er bosatt i Båtsfjord kommune.

Vedtekter og søkandsmal til både tilskuddsfondet og fiskerifondet finner du på Båtsfjord kommunes hjemmesider

 

Kontakt oss gjerne om du har noen spørsmål i forbindelse med søknad til næringsfondet/fiskerifondet.

 

Tips en venn Skriv ut