Banner4 Banner3 Banner2 Banner1

Samarbeidspartnere

Linken næringshage har flere samarbeidspartnere og her kan du finne mer informasjon.

Inkubator Nord
Inkubator Nord skal dyrke frem gode gründere/bedrifter med vekstpotensial og innovasjonshøyde, ved å være en kompetent samarbeidspart for bedrifter og gründere i Finnmark som ønsker vekst og utvikling. Inkubator Nord skal gjennom forretningsutviklingskompetanse, rådgivning, coaching, eierskap/kapital, nettverk og kobling av kompetanse bidra til verdiskapning, samt at bedriftene når sine mål og korter ned tiden fra forretningsidé til oppnådd suksess/etablering i markedet.

Målgruppen for Inkubator Nord er bedrifter, gründere og idéer i Finnmark med innovasjonshøyde og et stort markeds- og lønnsomhetspotensiale. Forretningsideene skal ha et vekstpotensial som er i tråd med inkubatorens målsettinger om økt verdiskapning, både med tanke på omsetning og sysselsetting.

Prosjektet er støttet av Finnmark Fylkeskommune og SIVA. Disse finansierer prosjektet sammen med initiativtakerne.
inkubatornord

 

Nettverk Finnmark
Nettverk Finnmark består av alle de 5 næringshagene i Finnmark(Linken næringshage, Kirkenes næringshage, Nordkapp næringshage, Hammerfest næringshage, Hermetikken næringshage og Origo Nord), og skal bevisstgjøre og styrke viktigheten av næringshagenes rolle som aktør innen lokal og regional samfunnsutvikling. De regionale aktørene (FFK, IN etc.) vil gjennom nettverket få innspill om utviklingstrekk, utfordringer og muligheter rundt i fylket. Nettverket vil bidra til å kommunisere og konkretisere regionale strategier i sine lokalmiljø, og ta initiativ til prosesser som kan forsterke utviklingen både lokalt og regionalt.

 

Vri Finnmark
VRI Finnmark er et 3 årlig regionalt program, og kan medfinansiere tiltak og prosjekter som inngår i andre relevante programmer i fylket. Programmet er finansiert av Forskningsrådet, Finnmark fylkeskommune og Innovasjon Norge Finnmark.

VRI Finnmark vil i perioden 2011-2013 spesielt fremme samhandling som kan bidra til innovasjon knyttet til produksjon og regional industriell bruk av energi, matproduksjon, utvikling og produksjon av opplevelser og ny produksjon og foredling av mineraler.
Les mer på vrifinnmark