Fiskerihovedstaden Båtsfjord medlemsbedrifter

 

Medlemsbedrifter i Linken Næringshage

 

Båtsfjord rør

JNS

Barents Skipsservice

Båtsfjordbruket

Båtsfjord brygge

Graveservice

Båtsfjord havn

BM Materialhandelen

Embla

Nordic Emballasje

Båtsfjord Bedrifthelsetjeneste

Clean sea AS

Liholmen

Ideopp

Båtsfjord kommune

Varanger Kraft

Digforsk

Haugsnes Elektro

Ægir

Båtsfjord regnskapsbyrå

BÅLAB

Båtsfjord hotell

Farmen

Avinor

Båtsfjord private VGS

Båtsfjord Handelsstands Fiskerigruppe

Arktis Fisch

Aparte Studio

Sentralfrysa

Båtsfjordservice

Arctic Biopro

SNN

Patriot As

Salmar

Fiskedelikatesser

Lerøy

C-NET