Prosjektarbeid 

Har du et prosjekt du jobber med? Ønsker du hjelp til å videreutvikle ditt prosjekt? Vi har sertifiserte prosjektledere i Linken Næringshage som kan bistå deg i prosjekter. Ta kontakt med en av oss, så hjelper vi deg. 

Prosjekter 

Trainee Finnmark 

Levrandørutvikling Havbruk Nord 

Fiskerihovedstaden 

 

 

 

Linken Næringshage jobber sammen med sine kunder for å utvikle prosjekter.

 

Linken Næringshage AS 

Bedriftsutvikling og prosjektledelse

Vi har vårt hovedkontor i Fiskerihovedstaden Båtsfjord, og eget kontor i Vadsø. Linken Næringshage har vært en del av SIVAs næringshageprogram siden 2006. Næringshageprogrammet er et virkemiddel for å utvikle bærekraftig og konkurransedyktig næringsliv i hele landet. Vi tilbyr bedriftsrådgivning, prosjektledelse og gründerveiledning. Sammen med våre målbedrifter og samarbeidspartnere, jobber vi for utvikling av næringslivet nord i Varanger. 

Sjømat

Sjømat er en av bærebjelkene for næring langs kysten, og gjennom gode utviklingsprosjekter og godt nettverk, skal vi jobbe for å skape flere helårige arbeidsplasser innenfor sjømatnæringa. 

Reiseliv

Vi jobber for å styrke kompetansen, og bistå våre bedrifter med å utvikle attraktive og bærekraftige reisemål. 

Leverandørindustri

En stor andel av våre målbedrifter leverer produkter eller tjenester, og gjennom kompetansehevende tiltak og digitalisering skal vi bidra til at leverandørindustrien er konkurransedyktig og bærekraftig. 

 

I tillegg til primæroppgaven med å betjene målbedriftene jobber vi også med andre utviklingsoppgaver som:

Klyngedrift

Bærekraft

Digitalisering 

Leverandørutvikling

Kompetanse

 

 

 

 

 

 

 

 

Linkwen Logo.     . Bærekraft

 

 

 

Lyst å vite mer, eller har du konkrete prosjekter?
Kontakt oss på  
[email protected] 

                                                                                                                           
                                                                                                                          
                                      

Logo Fiskerihovedstaden