Om oss i Linken Næringshage

 

Linken - En næringshage med fokus på sjømat

Firmaopplysninger

Linken Næringshage AS (Org. Nummer: 986 396 543)

Hindberggata 19, 2. etg. 

Pb 113, 9991 Båtsfjord

[email protected]


 

Daglig leder

Tom Eriksen
[email protected]
mob. +47 952 98 371

Prosjektleder

Ronny Isaksen
[email protected]
mob. +47 948 45 622

Prosjektleder

Øystein Jørgensen
[email protected]

mob. +47 958 92 790

Prosjektleder

Agnete Eilertsen
[email protected]
mob. +47 470 91 503

 


Selskapet
Linken Næringshage ble etablert 3. januar 2006. Vi har kontor i Hindberggt. 19 - 2. etg. - midt i Båtsfjord sentrum.
Selskapet er organisert som et aksjeselskap, og har 32 eiere.


Visjon, formål og målsettinger
Vi snur kysten!

Linken skal være en markant bidragsyter til å fremme sjømatnæringa i regionen. Prosjektene kan være både store og små, men samlet skal vi markere at Linken Næringshage er en positiv representant for Sjømat-Norge.

Linken Næringshage AS skal være en aktiv deltaker i etablering av 2 nye bedrifter hvert år. Vi skal bidra til utvikling og vekst i våre målbedrifter.

For å få dette til skal vi konsentrere oss om fire kjerneområder: nettverksbygging, næringsutvikling, kompetanseutvikling og prosjektutvikling.

 

Sjømat

Linken Næringshage er en næringshage med fokus på sjømat. Det ressursrike Barentshavet ligger ``rett utenfor våre husvegger``, og vi har tilgang på ordentlig kvalitetssjømat. Vi skal jobbe for å skape større fokus på norsk sjømat, både nasjonalt og internasjonalt.


Hva er en næringshage

En næringshage samlokaliserer mindre bedrifter for å fremme vekstkraft, samarbeid og faglig utvikling. Målet er økt regional verdiskaping gjennom videreutvikling og vekst i nye og eksisterende bedrifter. Næringshageprogrammet tilrettelegger for flere kunnskapsarbeidsplasser i distriktene. I næringshagen får små bedrifter tilgang til relevant kompetanse og nettverk, i tillegg til et faglig og sosialt fellesskap. Næringshagene er verdiskapingsmiljøer som har en rekke positive effekter for bedriftene, det regionale næringslivet og lokalsamfunnet.

Næringshageprogrammet legger sterk vekt på innovasjon og nyskaping. Privat næringsliv skal alltid være pådrivere til prosessen rundt etablering og utvikling av næringshagen. En næringshage organiseres som et aksjeselskap, med både private og offentlige eiere.

Hovedtyngden av aktiviteten foregår innenfor det distriktspolitiske virkeområdet. SIVA gir en nasjonal basisfinansiering til næringshager som er kvalifisert for deltakelse i næringshageprogrammet. I tillegg blir næringshagene finansiert av fylkeskommunen og med egenandel fra bedriftene selv.

Næringshageprogrammet blir finansiert av Kommunal- og regionaldepartementet.


Styret

Styret i Linken næringshage består av 5 personer:
Styreleder Majken Holmgren
Styremedlem Kim Einar Johnsen
Styremedlem Heidi Miller
Styremedlem Rune Pettersen
Styremedlem Alma Karaberg