Linken - En næringshage med fokus på sjømat

Firmaopplysninger

Linken Næringshage AS (Org. Nummer: 986 396 543)

Hindberggata 19, 2. etg. 

Pb 113, 9991 Båtsfjord

[email protected]


Avdeling Båtsfjord

Daglig leder

Tom Eriksen
[email protected]
mob. +47 952 98 371

Prosjektleder

Mats Isaksen
[email protected]
mob. +47 979 62 720

Prosjektleder

Øystein Jørgensen
[email protected]

mob. +47 958 92 790

Prosjektleder

Agnete Eilertsen
I permisjon til august 23

Avdeling Vadsø

Prosjektleder

Marie Hortman
[email protected]
mob. +47 98682163
 


Selskapet

Linken Næringshage ble etablert 3. januar 2006.
Selskapet er organisert som et aksjeselskap, og har 32 eiere.

Besøksadresse Båtsfjord: 

Hindberggt. 19
9990 Båtsfjord 2.etg
 

Besksadresse Vadsø: 

Tollbugata 16,
9800 Vadsø 2.etg, 


Visjon

Sammen snur vi kysten!


Formål

Linken skal være en markant bidragsyter til å fremme sjømatnæringa i regionen. 


Målsettinger

 

Gjennom nettverksbygging, kompetanseutvikling og prosjekter skal vi være aktive bidragsytere til vekst hos våre målbedrifter. 

 

Sjømat

Linken Næringshage er en næringshage med fokus på sjømat.  Vi skal jobbe for å skape helårlige arbeidplasser i sjømatnæringen.


Bærekraft 

Med høyt fokus på FNs bærekraftsmål jobber vi for å gi våre målbedrifter best mulig grunnlag for å være med på det grønne skiftet.

 

 


Styret

Styret i Linken næringshage består av 5 personer:

Styreleder Majken Holmgren
       Styremedlem Kim Einar Johnsen
   Styremedlem Elise Lund Holm
  Styremedlem Rune Pettersen
 Styremedlem Alma Karaberg