Om oss i Linken Næringshage

 

Linken - En næringshage med fokus på sjømat

Firmaopplysninger

Linken Næringshage AS (Org. Nummer: 986 396 543)

Hindberggata 19, 2. etg. 

Pb 113, 9991 Båtsfjord

[email protected]


 

Daglig leder

Tom Eriksen
[email protected]
mob. +47 952 98 371

Prosjektleder

Agnete Eilertsen
[email protected]
mob. +47 470 91 503

Prosjektleder

Mats Isaksen
[email protected]
mob. +47 979 62 720

Prosjektleder

Øystein Jørgensen
[email protected]

mob. +47 958 92 790

 


Selskapet
Linken Næringshage ble etablert 3. januar 2006. Vi har kontor i Hindberggt. 19 - 2. etg. - midt i Båtsfjord sentrum.
Selskapet er organisert som et aksjeselskap, og har 32 eiere.


Visjon, formål og målsettinger
Vi snur kysten!

Linken skal være en markant bidragsyter til å fremme sjømatnæringa i regionen. 

Linken Næringshage AS skal være en aktiv deltaker i etablering av 2 nye bedrifter hvert år. Vi skal bidra til utvikling og vekst i våre målbedrifter.

For å få dette til skal vi konsentrere oss om fire kjerneområder: nettverksbygging, næringsutvikling, kompetanseutvikling og prosjektutvikling.

Sjømat

Linken Næringshage er en næringshage med fokus på sjømat.  Vi skal jobbe for å skape helårlige arbeidplasser i sjømatnæringen.


FNs bærekraftsmål

Alt Linken Næringshage jobber med skal støtte opp om FNs bærekraftsmål der de mest aktuelle for

oss av FNs bærekraftsmål er.

    Nr 8  Anstendig arbeid og økonomisk vekst 

       Nr 11 Bærekraftige byer og lokalsamfunn. 

                                                                                                               Nr 12 Ansvarlig forbruk og produksjon. 

Nr 14 Livet i Havet. 

   Nr 15 Livet på land

                                                                                                                 Nr 17 Samarbeide for å nå målene

 


Styret

Styret i Linken næringshage består av 5 personer:

Styreleder Majken Holmgren
       Styremedlem Kim Einar Johnsen
   Styremedlem Elise Lund Holm
  Styremedlem Rune Pettersen
 Styremedlem Alma Karaberg