Logo Fiskerihovedstaden

I fiskerihovedstaden lever vi for og av fisk!

 

Fiskerihovedstaden – Båtsfjord er fiskerihovedstaden. I dette prosjektet ligger det mange elementer som alle skal føre til økt bolyst, tilflytting og rekruttere ungdom til å komme hjem og etablere seg i fiskerinæringen. Gjennom aktiviteter som for eksempel tilflytterkvelder, måndens Båtsfjording og andre happenings skapes samhold og omdømmebygging.

 

Bruk av FISKERIHOVEDSTADEN logo

 

"Fiskerihovedstaden-prosjektet har kjøpt inn logoer til bruk på både klær, arbeidsklær og til montering på bil. Praktisk informasjon ligger under:

Logoer til klær og arbeidsklær kan hentes hos Byggmakker Materialhandelen Båtsfjord. Logoene er dekket av fiskerihovedstaden, man betaler kun for trykket på klærne man kjøper.

Logoer til bruk på bil kan hentes og fås montert hos Remi Pettersen (tlf. 940 34 444). Logoen er dekket av Fiskerihovedstaden prosjektet, monteringen på bil dekker man selv. 

 

Retningslinjer for bruk:

Logoene kan brukes til fri dispensasjon, men de må brukes i sin originale form. Det vil si at de ikke må ikke snus, vendes eller av noen form endres fra hvordan de kommer levert.  Utenom dette er det ingen spesifikke regler, men pass på å tilse at det er tilstrekkelige og klare mellomrom rundt logoen for å unngå visuell forstyrrelse. Dette sikrer at logoen står ut og opprettholder sin tydelighet uavhengig av kontekst."