Torsk
Filetmedarbeider
filet

Linken

Linken - En næringshage med fokus på sjømat!

 

Visjon - Sammen snur vi kysten!

Formål - Linken skal være en markant bidragsyter til å fremme sjømatnæringa i regionen. 

 

 

Tom Børje Eriksen

Daglig leder

Tom Eriksen

[email protected]
mob. +47 952 98 371

Avdeling Båtsfjord

Agnete

Prosjektleder

Agnete Eilertsen


[email protected] 
mob. +47 470 91 503

Avdeling Båtsfjord

Mats Isaksen

Prosjektleder

Mats Isaksen


[email protected]
mob. +47 979 62 720

Avdeling Båtsfjord

Marie Hortman

Prosjektleder

Marie Hortman


[email protected]
mob. +47 986 82 163

Avdeling Vadsø

 


Firmaopplysninger

Linken Næringshage ble etablert 3. januar 2006.

Selskapet er organisert som et aksjeselskap, og har 32 eiere.

Linken Næringshage AS (Org. Nummer: 986 396 543)

Besøksadresse Båtsfjord: 

Hindberggt. 19
9990 Båtsfjord 2.etg
 

Besksadresse Vadsø: 

Tollbugata 16,
9800 Vadsø 2.etg

Postadresse:

Pb 113, 9991 Båtsfjord

 


Bærekraft 

Med høyt fokus på FNs bærekraftsmål jobber vi for å gi våre målbedrifter best mulig grunnlag for å være med på det grønne skiftet.

Bærekraftsmålene


 


Målsettinger

Gjennom nettverksbygging, kompetanseutvikling og prosjekter skal vi være aktive bidragsytere til vekst hos våre målbedrifter.  

 

Satningsområder

Sjømat

Linken Næringshage er en næringshage med fokus på sjømat.

Vi skal jobbe for å skape helårlige arbeidplasser i sjømatnæringen.

Reiseliv

Vi jobber for å styrke kompetansen, og bistå våre bedrifter med å utvikle attraktive og bærekraftige reisemål. 


Leverandørindustri

En stor andel av våre målbedrifter leverer produkter eller tjenester, og gjennom kompetansehevende tiltak og digitalisering skal vi bidra til at leverandørindustrien er konkurransedyktig og bærekraftig.

 


Styret


Styret i Linken næringshage består av 5 personer:

Styreleder Majken Holmgren
       Styremedlem Kim Einar Johnsen
   Styremedlem Elise Lund Holm
  Styremedlem Rune Pettersen
 Styremedlem Alma Karaberg