Logo Fiskerihovedstaden

I fiskerihovedstaden lever vi for og av fisk!

Logo Fiskerihovedstaden

 

I Fiskerihovedstaden Båtsfjord lever vi av og for fisk!

 

Visste du at i fiskerihovedstaden:

-har vi Norges største filetfabrikk 

-produserer vi 60 millioner fiskemåltider hvert år

-jobber 400 personer hver dag med hvitfisk

-utnytter vi hele fisken til matproduksjon

-har vi de beste leverandørene til industri og flåte

-har vi de beste havneforholdene 

 

Og her mener vi det bor noen aldeles fantastiske mennesker

 

Fiskerihovedstaden Båtsfjord

 

 

 

Fiskerihovedstaden Båtsfjord
Fiskerihovedstaden
Fiskerihovedstaden Båtsfjord
Fiskerihovedstaden Båtsfjord
Fiskerihovedstaden Båtsfjord
Fiskerihovedstaden Båtsfjord
Fiskerihovedstaden Båtsfjord
Fiskerihovedstaden Båtsfjord
Fiskerihovedstaden Båtsfjord
Fiskerihovedstaden Båtsfjord
Fiskerihovedstaden Båtsfjord
Fiskerihovedstaden Båtsfjord
Fiskerihovedstaden Båtsfjord