Linken Næringshage AS

Bedriftsrådgivning og prosjektledelse 

Fiskerihovedstaden Båtsfjord

 

Linken Næringshage 

Vi holder til i Fiskerihovedstaden Båtsfjord på Varangerhalvøya i Øst-Finnmark. Linken har vært en del av SIVAs næringshageprogram siden 2006. Våre bedrifter kan deles inn i 3 kategorier:

Sjømat

Leverandørindustri

Reiseliv

I tillegg til primæroppgaven med å betjene målbedriftene jobber vi også med andre utviklingsoppgaver som:

Klyngedrift

Bærekraft

Leverandørutvikling

Kompetanse

 

 

 

 

 

 

 

Linkwen Logo.     . Bærekraft

 

 

 

Lyst å vite mer, eller har du konkrete prosjekter?
Kontakt oss på  
[email protected] 

                                                                                                                           
                                                                                                                          
                                      

Logo Fiskerihovedstaden