Torsk
Filetmedarbeider
filet

Linkwen Logo

Bedriftsutvikling og prosjektledelse

Vi har vårt hovedkontor i Fiskerihovedstaden Båtsfjord, og eget kontor i Vadsø.

Linken Næringshage har vært en del av SIVAs næringshageprogram siden 2006. Næringshageprogrammet er et virkemiddel for å utvikle bærekraftig og konkurransedyktig næringsliv i hele landet. Vi tilbyr bedriftsrådgivning, prosjektledelse og gründerveiledning. Sammen med våre målbedrifter og samarbeidspartnere, jobber vi for utvikling av næringslivet nord i Varanger. 

VI har følgende satsningsområder

Sjømat

Sjømat er en av bærebjelkene for næring langs kysten, og gjennom gode utviklingsprosjekter og godt nettverk, skal vi jobbe for å skape flere helårige arbeidsplasser innenfor sjømatnæringa. 

Reiseliv

Vi jobber for å styrke kompetansen, og bistå våre bedrifter med å utvikle attraktive og bærekraftige reisemål. 

Leverandørindustri

En stor andel av våre målbedrifter leverer produkter eller tjenester, og gjennom kompetansehevende tiltak og digitalisering skal vi bidra til at leverandørindustrien er konkurransedyktig og bærekraftig. 

 

I tillegg til primæroppgaven med å betjene målbedriftene jobber vi også med andre utviklingsoppgaver som:

Klyngedrift

Bærekraft

Digitalisering 

Leverandørutvikling

Kompetanse

.     . 

 

Linkwen Logo

 

Lyst å vite mer, eller har du konkrete prosjekter?
Kontakt oss på  
[email protected]