Fiskerihovedstaden Båtsfjord medlemsbedrifter

 

Medlemsbedrifter i Linken Næringshage

 

Båtsfjord rør AS

JNS AS

Barents Skipsservice

Båtsfjordbruket AS

Båtsfjord brygge

Graveservice AS

Båtsfjord havn

BM Materialhandelen AS

Embla AS

Nordic Emballasje AS

Båtsfjord Bedrifthelsetjeneste AS

Clean sea AS

Liholmen

Ideopp

Båtsfjord kommune

Varanger Kraft

Digforsk

Haugsnes Elektro

Ægir

Båtsfjord regnskapsbyrå

BÅLAB

Båtsfjord hotell

Farmen

Avinor

Båtsfjord private VGS

Båtsfjord Handelsstands Fiskerigruppe

Arktis Fisch

Aparte Studio

Sentralfrysa

Båtsfjordservice

Arctic Biopro

SNN

Patriot As

Salmar

Fiskedelikatesser

Lerøy

C-NET

Norway King Crab AS